Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Phó thủ tướng Trần Hồng Hà xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1 do tổng mức đầu tư tăng 1.936 tỉ đồng.

Sơ đồ dự án đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu được cung cấp bởi Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.

Bộ Giao thông vận tải đã thông báo trong tờ trình gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà rằng Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu vào tháng 6 năm 2022. Dự án được giao cho UBND tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang

Theo đó, dự án đường cao tốc Cao Lãnh – An Hữu dài 27,43 km và kết nối với tuyến cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Giai đoạn đầu tiên, đường cao tốc này được thiết kế với 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m và vận tốc 80 km/h.

Dự án được đầu tư khoảng 5.886 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2027.

Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu bao gồm hai phần. Phần đầu tiên dài khoảng 16 km thuộc tỉnh Đồng Tháp và có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỉ đồng. Phần thứ hai dài khoảng 11,43 km thuộc tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp và có tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỉ đồng, do UBND

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, đơn giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất đã khác so với dự đoán. Do đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ cần khoảng 1.267 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tăng khoảng 869 tỷ đồng so với dự kiến trong chủ trương đầu tư thành

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát địa chất thành phần 2 của dự án, có đất yếu trên toàn bộ chiều dài tuyến và một số khu vực có chiều sâu lớn hơn nhiều so với dự kiến, từ 40m đến 60m.

Kinh phí xây dựng thiết bị tăng lên 2.192 tỷ đồng, tăng khoảng 717 tỷ đồng so với 1.475 tỷ đồng được dự định trong chủ trương đầu tư dự án thành phần 2, do việc sử dụng giải pháp xử lý đất yếu trên phạm vi lớn.

Sau khi rà soát, giá trị dự toán được duyệt của dự án thành phần 1 và kết quả nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 2 đã tăng lên 1.936 tỷ đồng, tăng từ 5.886 tỷ đồng lên khoảng 7.822 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 đã có một sự gia tăng khoảng 151 tỷ đồng và dự án thành phần 2 đã có một sự gia tăng khoảng 1.785 tỷ đồng. Đặc biệt, các chi phí tăng theo các cách sau:

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng 1.034 tỉ đồng do các đơn giá bồi thường đất, cây trồng, vật kiến trúc và chính sách hỗ trợ thay đổi so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chi phí xây dựng tăng 828 tỷ đồng do bổ sung đường gom dân sinh, sửa đổi giải pháp xử lý đất yếu, sửa đổi thiết kế và tối ưu hóa các hạng mục công trình.

Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác tăng 73 tỷ đồng do chi phí xây dựng tăng lên và đảm bảo rằng dự án không phải được điều chỉnh nhiều lần.

Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu
  • Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng, với chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 623 tỷ đồng. Dự án nằm trong tỉnh Đồng Tháp và dài khoảng 16 km.
  • Tổng mức đầu tư cho Dự án thành phần 2 (từ Km16+000 đến Km27+430) là khoảng 3.856 tỷ đồng, với chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.255 tỷ đồng. Dự án nằm trong tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang và dài khoảng 11,43 km.